Traži: 

ProjektiObrazovanje


Naša želja i vizija su iskorijeniti informatičku nepismenost sa prostora Bosne i Hercegovine. Kreiranjem online obrazovnih sadržaja, štampanjem i distribucijom besplatnih obrazovnih materijala, te organizovanjem besplatnih kurseva i prezentacija želimo ostvariti naš san.

Lokalizacija


Lokalizacija (l10n) predstavlja projekat prevođenja Mozilla softvera (npr. Firefox), web sadržaja, te drugih obrazovnih i promotivnih materijala na bosanski jezik.
Naša ekipa je nedavno uspješno završila projekat lokalizacije Mozilla Firefox 4 web browsera na bosanski jezik.

Marketing


Pomozite nam da širimo svijest o besplatnom softveru, te Open Web konceptu na čijim se temeljima gradi budućnost Interneta.
Pored toga, Marketing ekipa radi i na promociji samog Udruženja i naših aktivnosti.

Drumbeat


Mozilla Drumbeat je globalna zajednica korisnika Interneta koji međusobno sarađuju na unapređivanju Weba i izgradnji otvorenijeg online svijeta baziranog na Open Web konceptu. Ovaj projekat uključuje ljude svih profila i stručnosti, od informatičara i dizajnera, do pravnika, umjetnika i školskih učitelja.

Development


Dev Team je zadužen za izradu, održavanje i unapređivanje naših web resursa. Pored toga, možete učestvovati u razvoju Mozilla softvera, add-ona, ili pak tehnologija koje milionima korisnika olakšavaju život na Internetu.

Korisnička podrška


Naša SUMO ekipa vrijedno radi na kreiranju online baze znanja (knowledge base) koja korisnicima besplatnog Mozilla softvera pomaže u rješavanju određenih problema ili pak pronalaženju odgovora na pitanja koja ih zaokupljaju.
SUMO ekipa takođe radi i na izradi obrazovnih materijala za svakodnevne korisnike Interneta.